Art of Life

En Samtale med "Deg Selv"

På vegen mot "oppvåkning" og "opplysthet", vil man gjerne ha behov for hjelp og veiledning. 

Denne tjenesten har jeg kaldt "En Samtale med Deg Selv". Det blir på en måte en samtale med deg selv fordi jeg kun blir et "verktøy" du bruker for å kunne se deg selv. For av og til så kan det være litt vanskelig å kunne "se" seg selv og hva ting egentlig handler om. Rett og slett se bakenfor det som tilsynelatende skjer på overflaten. 

Om du lurer på hva oppvåkning er, så finner du litt om dette her.

Du vil også lære om det jeg kaller "Bevisst Pust" eller "New Breath" som det også kalles, og som er en måte å forbinde deg selv til din egen Sjel. På en måte blir det som en meditasjon, men ikke helt det heller, fordi sinnet er ikke involvert slik det gjerne er under en vanlig meditasjon. 

Samtalen kan gjøres via personlig oppmøte, telefon eller video-møte. 

Jeg kan kontaktes her.

Sitt og lytt til dere selv. I stede for å ha denne barrieren mellom dere og det sanne, fullstendige selvet deres... sitt og lytt. Og i det dyrebare øyeblikket da sinnet ikke prøver å strukturere ting og skape forventninger og mål, i det øyeblikket blir mennesket og Sjelen ett. 


tilbake