En Samtale med Deg Selv

Samtale

Dette er et tilbud jeg gir til de som er i en utviklingsprosess med seg selv. På en måte blir det en samtale med deg selv for å få en større klarhet omkring ting, hvor jeg kun blir et slags verktøy.