Joy of Life

"Det Trygge Rommet"


Tolv tegn på åndelig oppvåkning


På vegen mot "oppvåkning" og "opplysthet", vil man kunne ha behov for hjelp og veiledning.

I "Det Trygge Rommet" vil du kunne finne den tryggheten du vil ha behov for når du begynner å åpne opp innover i deg selv. Det å "se" seg selv, vil være noe av det mest utfordrende et menneske noensinne vil oppleve.

Jeg vil på en måte være et "verktøy" du kan bruke for å åpne opp innover i deg selv, og for virkelig å kunne se deg selv... å se utover det som er på overflaten.

Du vil også lære om "Bevisst Pust", som er en måte å forbinde deg selv til din Sjel. 

Samtalen kan gjøres via personlig oppmøte, telefon eller video-møte. 

Priser

Jeg kan kontaktes her.

tilbake 

Sitt og lytt til dere selv. I stede for å ha denne barrieren mellom dere og det sanne, fullstendige selvet deres... sitt og lytt. Og i det dyrebare øyeblikket da sinnet ikke prøver å strukturere ting og skape forventninger og mål, i det øyeblikket blir mennesket og Sjelen ett.