Art of Life

En Samtale med "Deg Selv"

På vegen mot "oppvåkning" og "opplysthet", vil man gjerne ha behov for hjelp og veiledning. 

Denne tjenesten har jeg kaldt "En Samtale med Deg Selv". Det blir på en måte en samtale med deg selv fordi jeg kun blir et "verktøy" du bruker for å kunne se deg selv. For av og til så kan det være litt vanskelig å kunne "se" seg selv og hva ting egentlig handler om. Rett og slett se bakenfor det som tilsynelatende skjer på overflaten. 

Samtalen kan gjøres via personlig oppmøte, via skype eller via telefon.

Jeg kan kontaktes her.

tilbake


Å "Våkne"betyr å ta fult og helt ansvar for Eget Liv.
Å ta fult og helt ansvar for Eget Liv,
betyr å ikke lenger legge skylden på 
noe/noen utenfor en Selv,
men vite at en Selv er Skaperen.