Joy of Life

"Det Trygge Rommet"


Tolv tegn på åndelig oppvåkning


På vegen mot "oppvåkning" og "opplysthet", vil man kunne ha behov for hjelp og veiledning. 

 I "Det Trygge Rommet" vil du finne den tryggheten du vil ha behov for når du går innover i deg selv. Det å virkelig skulle "se" seg selv, vil være noe av det mest utfordrende et menneske noensinne vil oppleve.

Jeg vil på en måte være et "verktøy" du bruker for å kunne se deg selv. For av og til så kan det være litt vanskelig å "se" seg selv og hva ting egentlig handler om. Rett og slett se bakenfor det som tilsynelatende skjer på overflaten. 

Om du lurer på hva oppvåkning er, så finner du litt om dette her.

Du vil også lære om det jeg kaller "Bevisst Pust", som er en måte å forbinde deg selv til din egen Sjel. 

Samtalen kan gjøres via personlig oppmøte, telefon eller video-møte. 

Priser

Jeg kan kontaktes her.

Sitt og lytt til dere selv. I stede for å ha denne barrieren mellom dere og det sanne, fullstendige selvet deres... sitt og lytt. Og i det dyrebare øyeblikket da sinnet ikke prøver å strukturere ting og skape forventninger og mål, i det øyeblikket blir mennesket og Sjelen ett. 


tilbake