Art of Life

"Bevisst Pust" 

Åndedrettet - Veien Innover

Et viktig "verktøy" for å bli Bevisst Seg Selv

Pusten gjør mer enn å bare gi oss luft i lungene og oksygen i blodet. Det er også linken vi har innover til vårt Selv, men så kalles det jo også Åndedrettet. Det er linken innover til vår Åndelige del... til vårt Høyere Selv... Vår Høyere Bevissthet. 

Er vi stresset og lite tilstede i oss selv, så har vi lett for å puste for grunt. Å bli bevisst dette og forbedre pusten er viktig om vi skal nå innover i oss Selv.

I 2003 oppdaget jeg selv hvilket fantastisk verktøy den "Bevisste Pusten" er, og har siden brukt den i min egen prosess for å kunne være mer bevisst til stede i min egen kropp, og for å hjelpe meg gjennom vanskelige perioder både fysisk og psykisk. 

Det verktøyet som jeg kan tilby nedenfor her, med bl.a. relaxator, kom ikke inn i mitt liv før etter mange år med "Bevisst Pust", men for meg ble det et viktig verktøy for å komme gjennom den siste lille motstanden jeg følte kroppen hadde for å kunne puste veldig, veldig dypt... komme helt ned, slik at jeg kunne føle at Nå var pusten på plass i meg. Nå pustet jeg slik jeg følte jeg burde gjøre for å beholde roen og kontakten med meg selv i enhver situasjon. 


28 dagers pustetrening
hvor du bl.a. bruker hjelpemidler som relaxator og sove-tape om natten for å forbedre pusten og dermed bli bevisst viktigheten med en dypere pust. 

I løpet av disse 28 dagene vil du bli veldig bevisst ditt eget pustemønster. 

Sove-tapen som brukes om natten hjelper også å ha munnen lukket om natten, noe som er en stor fordel på mange måter, både i forbindelse med dypere pust, bedre søvn og tørr munn. 

Jeg coacher deg gjennom disse 28 dagene slik at du hele tiden får en oppfølging.

i boken Medveten Andning v/ Andres Olson vil du finne mye nyttig info om pusten.

Disse 28 dagene vil dermed være en god begynnelse på å endre hvordan du puster, noe som igjen kan føre til en bedre livskvalitet. 

Jeg kan kontaktes her.

tilbake