Art of Life

Hva er "Oppvåkning"?

"Oppvåkning" er å bli bevist sin egen Bevissthet. For når man er "sovende", så lever man sitt liv ut ifra hva man har lært, ut ifra ytre påvirkninger, emosjoner, frykt osv. Man er ikke engang klar over at man har en bevissthet. Man er ubevist... man er "sovende".

For mange akkurat nå, tenker de på oppvåkning som å bli klar over hva som skjer rundt omkring i den ytre verden, spesielt innen politikk, korrupsjon, menneskehandel osv. Alle mulige ubalanser rundt omkring. Men dette er bare en begynnelse på det som kan bli en oppvåkning for mange. Dette er på en måte å oppdage at ikke verden er slik vi har trodd at den var, noe som også får frem frykt og sinne i folk. Sinne er egentlig frykt. Og man begynner gjerne å legge skylden på noe utenfor en selv.

Men egentlig så er dette ubalanser som finnes inne i oss mennesker, men grunnen til at vi ser de utenfor oss selv, er fordi vi ikke er villig til å se disse ubalansene som en del av oss selv. Så lenge vi anklager noe utenfor oss selv, legger skylden på noen/noe utenfor oss selv, så vil vi heller ikke forstå hvordan alt henger sammen og hvordan virkeligheten egentlig fungerer. Vi tror at det som skjer utenfor oss er den virkelige verden, men sannheten er at dette kun er en illusjon. Den virkelige verden er inne i hver enkelt av oss. Med andre ord, den virkeligheten som et menneske kan oppleve inne i seg selv, trenger ikke være den samme virkeligheten som en annen opplever inne i seg selv, så UNIK er vi.

Så lenge vi ikke er villig til å se innover i oss selv, se våre egne ubalanser, vil vi møte disse ubalansene utenfor oss selv.

Så å virkelig "Våkne Opp" vil si å være villig til å gå innover i seg selv å "møte" seg selv. Møte alle ubalanser, være villig til å "se" seg selv. Nettopp dette med å møte/se seg selv, kommer til å bli det vanskeligste og det mest utfordrende et menneske gjør. For når vi begynner virkelig å møte/se oss selv, kommer vi også til å forstå at vi ikke lenger kan legge skylden på noe utenfor oss selv, men at vi må ta fullt og helt ansvar for oss selv.

Denne prosessen kan ta lang tid. Mange år, men det er opp til en selv og hvor villig en er til å se innover og møte seg selv. I prosessen er det også viktig at vi ikke anklager oss selv, men ser på alt med medfølelse... total medfølelse. Husk at alt er "opplevelser" og egentlig ikke noe annet. Alt er opplevelser for å lære seg selv å kjenne, vi har bare glemt det. Og så har vi kommet til å tro at denne virkeligheten som vi ser utenfor oss selv, er den eneste... er det virkelige.

Gevinsten med å våkne, er at når man er villig til å gå gjennom en slik prosess som denne "oppvåkningen", så setter man seg også fri fra den ytre illusjonen, og forstår etter hvert at en selv er Skaperen av sin egen virkelighet. Man er ikke lenger styrt av emosjoner og frykt og føler ikke lenger at man er prisgitt den ytre verden. Det er som om man lever i en virkelighet ved siden av, totalt uavhengig av den "gamle verden".

Man kan si at man er "på" Jorden, men ikke lenger "av" Jorden. Man er Fri.

Jeg kan kontaktes her.

Lag din egen hjemmeside gratis!