Joy of Life

I flere år har jeg visst at også Maria Magdalen skrev sitt manuskript. Dette manuskriptet ble av visse grunner gjemt bort, men etter hva jeg forsto, skulle det komme frem når tiden var inne.

Det er nå en måned siden begivenheten Himmelens Kors, og jeg kan virkelig føle forandringen i meg, men jeg vet også at dette er fordi jeg er bevisst. Jeg vet også at jeg kun kan snakke for meg selv, fordi dette vil være helt forskjellig for hvert menneske å oppleve.

Himmelens Kors

16.02.2023

I dag kom Yeshua ben Joseph med den andre av tre meldinger han vil komme med i forbindelse med Himmelens Kors og den finner du her.

Åpne Opp!

09.02.2023

Hva vil det si å være åpen... å åpne opp?

De siste dagene så har disse ordene kommet til meg flere ganger og de har kommet på engelsk hver gang, og hver gang så ser jeg for meg at grunnen under mine føtter begynner å gynge.