Joy of Life

Vi har det i oss alle sammen... dette viruset... dette "energi-viruset", men vi vet ikke om det, og vi er så vant med det at det er blitt en del av vår personlighet, vår måte å være på, vår måte å leve på...!

Vær oppmerksom på at jeg skriver Magdalenene og ikke Magdalena. Magdalena var ikke en person, men en Orden ... altså de var mange og de var både menn og kvinner.

Nå i sommer har jeg fått mange anledninger å se bilder av meg selv, og det som har slått meg er at jeg ser min far … jeg ser ut som mine forfedre, og jeg liker det dårlig …!

I det siste har jeg begynt å føle mer og mer på en følelse av frihet som er vanskelig å sette ord på og jeg lurte på: "Hvordan kan jeg uttrykke dette", og i dag kom jeg over denne meldingen som jeg føler kan beskrive det jeg er i nå.

I flere år har jeg visst at også Maria Magdalen skrev sitt manuskript. Dette manuskriptet ble av visse grunner gjemt bort, men etter hva jeg forsto, skulle det komme frem når tiden var inne.

Det er nå en måned siden begivenheten Himmelens Kors, og jeg kan virkelig føle forandringen i meg, men jeg vet også at dette er fordi jeg er bevisst. Jeg vet også at jeg kun kan snakke for meg selv, fordi dette vil være helt forskjellig for hvert menneske å oppleve.