Joy of Life


For de i en begynnende oppvåkning og utover, kan jeg anbefale:  Crimson Circle

For å lette integreringen inn i den fysiske kroppen kan Qigong være et godt verktøy. Her er en link som kan brukes.

Også det å lytte til musikk kan være en god måte å integrere på. Her er et tips fra meg. 


"You are God also"
"You are God also"


Lytt til deg selv.
I stedet for å ha denne barrieren mellom deg og ditt sanne jeg... sitt og lytt. Og i det dyrebare øyeblikket når sinnet ikke prøver å strukturere ting og skape forventninger og mål, i det øyeblikket blir mennesket og sjelen ett.