Joy of Life

Avatar - er når den destillerte menneskelige opplevelsen, magien til Merlin og minnene dine som en engel, kommer sammen i en helt ny flyt!


Merlin er den delen av oss som kan gå utover... utenfor sinnets kontroll, utover menneskets oppfatninger, og ikke alltid oversette for det menneskelige sinnet det som er utover ...!

Det er det Nye Livet!

"You are God also"
"You are God also"


Lytt til deg selv!
I stedet for å ha denne barrieren mellom deg og ditt Sanne Jeg... sitt og lytt! Og i det dyrebare øyeblikket når sinnet ikke prøver å strukturere ting og skape forventninger og mål, i det øyeblikket blir mennesket og Sjelen ett...!