Link


Undervisning i Bevissthet:

TEACHINGS OF MICHAEL   https://www.theteachingsofmichael.com/

Alexis Srsa The New World   https://alexissrsa.com/

Crimson Circle    https://www.crimsoncircle.com


Blogg:

While Fenrir Slept  https://whilefenrirslept.com

Wenche-Maris blog om å leve som et Opplyst Guddommelig menneske på Jorden https://wenchemari.blogspot.no