Art of Life

Crimson Circle

Inne på nettstedet CrimsonCircle.com finnes en mengde materiale som vil være til stor hjelp på veien mot oppvåkning. Går du inn på https://www.crimsoncircle.com/More/About-Us/Welcome kan du bli litt mer kjent med Crimson Circle før du går i gang.

For deg som er i oppvåkningsfasen vil jeg anbefale det som kalles for Tobias-materialet og som strekker seg fra perioden august 1999 til juli 2009. Alt materiale som ligger inne på biblioteket er fritt tilgjengelig. For en del av materialet finnes det også en norsk oversettelse. For å finne den trykker du på flagget oppe i venstre hjørne. Inne på "More" finner du også en side som heter "Glossary" hvor du kan finne forklaringer på ord som blir brukt.

Linken til biblioteket er https://www.crimsoncircle.com/Library/The-Channel-Library.

Jeg vil også anbefale

Aspectology School
https://store.crimsoncircle.com/aspectology-school-online-january-28-30-2022.html

SES Sexuel Energies School
https://store.crimsoncircle.com/sexual-energies-school-online-information-only.html

DreamWalker Birth
https://store.crimsoncircle.com/dreamwalkertm-birth-transitions-online-course.html

DreamWalker Death
https://store.crimsoncircle.com/dreamwalker-death-2020-september-25-27-2020.html

Ancestral Freedom
https://store.crimsoncircle.com/ancestral-freedom.html

Journey of the Angels
https://store.crimsoncircle.com/journey-of-the-angels-online.html

Videre vil jeg anbefale for deg som velger å gå videre inn i Realisering, materialet som ligger inne på biblioteket og som strekker seg fra september 2009 og videre fremover. Nå er det Adamus Saint Germain som overtar etter Tobias.
Med Realisering menes gjenforening med sjelen, å være fullstendig Gud også, og realisere integreringen av alle delene og delene av Selvet (lik "oppstigning" og "opplysning").

Link til biblioteket: https://www.crimsoncircle.com/Library/The-Channel-Library