Å "Våkne"

Betyr å ta fult og helt ansvar for Eget Liv.
Å ta fult og helt ansvar for Eget Liv,
betyr å ikke lenger legge skylden på 
noe/noen utenfor en Selv,
men vite at en Selv er Skaperen.