Å "Våkne"

Betyr å ta fult og helt ansvar for Eget Liv.
Å ta fult og helt ansvar for Eget Liv,
betyr å ikke lenger legge skylden på 
noe/noen utenfor en Selv,
men vite at en Selv er Skaperen.

Å Leve!

Livet er å Leve i hvert øyeblikk - Det vil si å være tilstede i hvert øyeblikk. Det vil si å ikke være i fortiden. Det vil si å ikke være i fremtiden, men å være tilstede her og nå i dette øyeblikket.

Livet er å Føle i hvert øyeblikk - Det vil si å tørre å kjenne på følelsene som kommer og ikke skyve dem bort. For når vi tør å kjenne på de følelsene som kommer vil vi oppdage at de ikke er våre fiender, men at de er en venn som er der for å vise oss noe i oss selv.

Livet er å Være i hvert øyeblikk - Det vil si å være tilstede i nuet. For bare når vi er tilstede i nuet, kan vi virkelig se og forstå. Når vi klarer å være tilstede i nuet, kan vi se hva livet egentlig er.

Livet Er i hvert øyeblikk - Det vil si at alt er her og nå. Livet er ikke i fortiden. Livet er ikke i fremtiden. Livet er her og nå i dette øyeblikket. For hvis vi dveler i fortiden eller tenker på fremtiden, så vil vi aldri oppdage livet.

Livet er Frihet i hvert øyeblikk - Det vil si å være fri til å virkelig kunne være i øyeblikket. Føle seg fri til å kunne leve i øyeblikket. Føle seg fri til å kunne velge i øyeblikket. Føle seg fri til å virkelig føle frihet.

Livet Er Nå!

 Wenche-Mari Høgstad