"Våkne"

Betyr å ta fullt og helt ansvar for Eget Liv.
Å ta fult og helt ansvar for Eget Liv,
betyr å ikke lenger legge skylden på 
noe utenfor en Selv,
men vite at en Selv er Skaperen.

Lag din egen hjemmeside gratis!